Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 36 Харківської міської ради"

 
Освітній процес

 Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, протокол від 04.05.2012 №5/2-2, та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615, листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9–455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9–666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1.4/18–3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2017 №1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» затверджених наказом від 01.08.2013 №678.

 

Навчальний рік починається 1 вересня, закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.

У  закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний навчально-виховний тиждень.

Робочий навчальний план на 2017/2018 навчальний рік складено згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2017 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» та на підставі інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2017 №1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі  починається 1 вересня, закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

- літні канікули 90 календарних днів: з 01 червня по 31 серпня 2018 року;

- осінні -  5 календарних днів: з 26 жовтня по 01 листопада 2017 року;

- зимові - 10 календарних днів: з 28 грудня 2017 року по 10 січня 2018 року;

- весняні - 10 календарних днів з 02 квітня по 10 квітня 2018 року.

Організація роботи влітку визначається інструктивно-методичними листами від 16.03.2012 №1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» та від 28.05.2012 №1/9-413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період».

У  закладі встановлено 5-денний навчально-виховний тиждень.

Основними формами роботи з дітьми у  закладі дошкільної освіти є: заняття різних видів, індивідуальна робота, спостереження та екскурсії у природу й соціум, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті.

 

Головна мета закладу дошкільної освіти - створення для дошкільників розвиваючого та навчального  середовища, в якому вони найповніше розкриють свій внутрішній світ, досягнуть успіху і відчують себе комфортно.
Головні завдання:
-         удосконалення педагогічної майстерності, використання передових інноваційних технологій навчання і виховання дітей;
-         виховання моральної, психічно і фізично здорової особистості вихованців дошкільного навчального закладу;
-         відновлення  традицій сімейного виховання  і залучення сім‘ї до навчального процесу;
-         розвиток творчих здібностей дошкільників, здатності до  застосування здобутих знань, умінь  і навичок;
-         підтримка обдарованих дітей;
-         розширення і вдосконалення освітніх послуг, орієнтованих на вік, компетентність та здібності кожної   дитини.

 

   

Річні завдання на 2017 - 2018 навчальний рік:

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №46 від 22.01.2016 року "Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку", з метою реалізації методичних інновацій, спрямованих на формування компетентності у різних сферах життєдіяльності дошкільників, наш дошкільний заклад було визнано базовим по впровадженню програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 «Афлатот» на 2016 – 2018 роки, а також, враховуючи вимоги Базового компоненту дошкільної освіти (2012), змісту Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року за № 580/2015), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року за № 641), Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (додаток 1 до листа МОН від 25.07.2016 за №1/9-396), досягнення та перспективи розвитку дошкільного навчального закладу та виходячи з аналізу роботи за минулий навчальний рік, колектив  закладу визначив такі основні завдання на 2017/2018 навчальний рік:  
1.     Спрямувати роботу колективу щодо реалізації пілотного проєкту програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот».      
2.     Продовжити роботу колективу колективу щодо виховання патріотичних почуттів в умовах сучасного дошкілля.
3.     Продовжити впровадження здоров'язберігаючих технологій та формування у дошкільників елементарних валеологічних та екологічних знань.
4.     Вдосконалювати роботу з мовленнєвого розвитку та комунікативних навичок дітей у сфері мовленнєвого спілкування.

 

Наш дитячий садок плідно співпрацює з іншими дитячими закладами:

  • ХЗОШ №5;
  • Харківською областною дитячою бібліотекою;
  • Дитячою поліклінікою №23;
 
Додаткових платних освітніх послуг у  закладі дошкільної освіти  немає.